Nezařazené

Tip na výlet! Přírodní rezervace Toulovcovy maštale


Tato mírně opomíjena přírodní rezervace se nachází v Pardubickém kraji asi 12km směrem na západ od Litomyšle. Její dominantou jsou pískovcové skály, borovicové lesy, zajímavá je i historie a v neposlední řadě vzácní živočichové.
pískovce u lesa

Skalní město

Sestava pískovcových skal vytváří krásné bludiště připomínající městské ulice a obydlí. V historii byl podle pověsti tento přírodní úkaz obývaný rytířem Toulovcem. Jsou k vidění různé skalnaté převisy, římsy, jeskyně, ale i kamenná okna. Úchvatná příroda kolem nabízí výborný tip na procházku, ale i třeba trempování.

Zajímavý živočichové

Nejvzácnějším ale v poměrně velkém zastoupení obývá maštale Rak říční. Naleznete jej běžně v korytu potoka protékající údolím s názvem Vranický potok. Vídanými živočichy jsou také čolek obecný, čolek horský, ještěrka živorodá, nebo mlok skvrnitý. Mezi ptačí populací pak například jestřáb lesní, datel černý, nebo pěnice černohlavá.
pískovec v lese

Rostlinstvo

Kvůli geologickému povrchu se v těchto lesích není tak velké zastoupení rostlinných druhů. U potoků však můžete vidět například žebrovici, nebo vrbinu. Lesy jsou zastoupené především borovicemi, smrky, buky, ale také břízou nebo jedlí. Nechybí ani různé druhy kapradin, nebo borůvčí.

Trampování

Maštale jsou proslulé jako trempské lesy. Za minulého režimu se do této rezervace sjížděli trempové z celého kraje. Strávit noc pod skalnatým převisem u táboráku je při nejmenším skvělý zážitek, a i dnes můžete tyto dobrodruhy v těchto krásných hájích potkat.

Na borůvky? Nebo na houby?

Jsou také vyhledávanou oblastí pro milovníky borůvek. Díky velkému zastoupení těchto chutných plodů, je možné nasbírat i několik litrů borůvek v jednom dni. Pokud vás ale nelákají borůvky na své si přijdou i houbaři. A to i v sušších dnech roku. Udržovaná vlhkost těchto lesů dopřává houbám výborné podmínky.