Nezařazené

Vzdělávejte se v tom, co vám zachrání život

SOS je známá zkratka. Tři písmena, která mohou zachránit život.  Již děti na základních školách se učí Morseovou abecedou zaznačit tečku, tečku, tečku, čárku, čárku, čárku, tečku, tečku, tečku pro případ nouze.
sos pomoc

Co je potřeba vědět o signalizaci, abyste nemuseli S O S nikde zakřičet, napsat, vytvořit?

ORIENTACE BEZ MAPY NEBO KOMPASU

Existuje mnoho metod orientace bez mapy a kompasu. Některé jsou poměrně spolehlivé, jiné méně. Je dobré použít několik metod a podle jejich výsledků teprve určit definitivní směr.
stará mapa světa a kompas


·         ROSTLINY: květiny mají snahu směřovat ke slunci, listí na stromech je nejhustší na sluneční straně, na severní polokouli budou letokruhy ve kmeni hustší než na jižní straně, kůra bývá na jižní straně silnější, mech má tendenci růst na vlhčí straně stromu – tj. na straně odvrácené od slunce, ale mohou zde působit i jiné faktory;


·         SLUNCE vychází na východě a zapadá na západě. V pravé poledne je slunce na severní polokouli na jihu a na jižní polokouli na severu.


·         HODINKY na severní polokouli namiřte hodinovou ručičku směrem ke slunci. Když rozpůlíte úhel mezi hodinovou ručičkou a dvanáctkou, získáte směr k jihu.


·         ČAS A ORIENTACE PODLE SMĚRU doprostřed kříže světových stran umístěte kolmý kolík. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, ukazuje západní polovina východo – západní čáry, v 6:00 hodin a východní polovina 18:00 hodin. V pravé poledne ukazuje stín na jih. Stín tu vlastně nahrazuje hodinovou ručičku.


·         HVĚZDY: Severku (Polárku) najdeme podle souhvězdí Velkého vozu či Kasiopeji.

SIGNALIZACE TĚLĚM


·         Tyto signály mají být prováděny tak, aby pilot letadla pochopil zcela jasně, co mu chceme sdělit. Pokud porozumí, zabliká zelený světlem nebo zamává křídly. Pokud nerozumí, zabliká červeně a nalétne s letadlem znovu.


·         Signalizujte na nejvýše položeném místě bez porostu


·         Lesklý objekt odražený světlem může být viditelný až na desítky kilometrů.


·         Pokud skládáte písmena z oblečení, z lesních plodin, ze sněhu, dbejte na to, že velikost písmene by měla být alespoň deset metrů.


·         V nouzi můžete zapálit samotně stojící strom a vytvořit planoucí pochodeň. Pozor ale na rozšíření ohně.

muž na břehu 

Pionýři, Junáci, Skauti, Svišti toto umí. Nestačí jen hodiny přírodopisu na základních a středních školách. Je třeba si uvědomit, že nebezpečí číhá všude. A ani zázrak jménem mobilní telefon s GPS není vaše spása. Ne všude je signál a ne dlouho vydrží baterie.