Dům

Zelené střechy

Zelená střecha je vlastně pojem pro takovou střechu, která je pokrytá vegetační vrstvou. Vznikla z toho důvodu, že naměřený teplotní rozdíl mezi městy, která jsou již téměř bez zeleně, a venkovy, které naopak zelení oplývají, je až 10 °C. Tato teplota proniká do obydlí lidí, kteří se jí snaží snižovat klimatizacemi či zastiňováním svých obydlí. Posledním trendem, který se začal objevovat, jsou proto právě zelené střechy, jejichž povrch nepřesáhne teplotu 25 °C. Obyčejné konstrukce se v parnech rozpálí i na 80 °C, což horku umožňuje sálat do budovy i v noci. Výhoda tohoto nového systému ale není pouze v létě, ale také v zimě, kdy izoluje a zabraňuje tak teplu unikat naopak z domu ven.

mech na střeše

Aby na střeše mohla růst vegetace, je nutné tzv. vegetační souvrství, která se skládá z několika vrstev umožňujících rostlinám růst a udržet se ve výškách. Zjednodušeně řečeno se jedná vlastně o velký květináč, který je dole nepropustný, aby nedošlo k poškození domu. Stejně jako klasické květináče bývají i tyto opatřovány drenážní vrstvou zamezující rychlému odtékání vody a také přemokřování. Tato vrstva je promyšlena do těch nejmenších detailů a vegetaci je proto možné pěstovat i na šikmých plochách.
sukulenty na střeše

Podle toho, jaké rostliny se použijí, se rozlišují dva typy – extenzivní a intenzivní. Extenzivní typ obsahuje takové druhy rostlin, které se přizpůsobí extrémním podmínkám a nepotřebují pravidelnou zálivku. Přežívají pouze s minimální péčí. Patří sem sukulenty, trávy a některé byliny. Intenzivní naproti tomu vyžadují stejnou péči jako zahrada, takže zde najdeme velmi rozmanité rostliny, klidně i keře, ovoce a zeleninu.

Zelené střechy se dají realizovat i na šikmých plochách. Nejčastěji se vyskytují na těch, které mají sklon 5-45°, ale za určitých podmínek je lze nainstalovat také na strmé plochy pomocí konstrukcí.
dům s travnatou střechou

Pokud máte o zelenou střechu a stavíte nový dům, je dobré s tím počítat již v projektech – usnadní to celkovou práci a instalaci. I na již stojící domy to samozřejmě jde realizovat, pouze se zde musí zjišťovat, zda stávající konstrukce snese další váhu vegetačního souvrství.