Byznys

Co je to dokonalá konkurence a existuje vůbec?

Co si představíte pod pojmem konkurence? Pravděpodobně nějaký závod, soutěž, nebo třeba svého rivala. V ekonomice je tržní konkurence definovaná jako proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů. Můžeme se totiž setkat jak s konkurencí na straně obchodníka, tak i s konkurencí na straně spotřebitele, který se snaží získat zboží co nejlevněji, často i na úkor ostatních spotřebitelů. Můžeme také rozlišovat konkurenci cenovou a necenovou. Firma totiž může svému sokovi konkurovat větší kvalitou, lepším marketingem atd.
stupně vítězů
Samostatnou kapitolou je ale konkurence dokonalá a nedokonalá. Dokonalá konkurence znamená, že podmínky na trhu jsou pro všechny naprosto rovné. U všech podnikatelů platí pravidla volného vstupu do odvětví, stejné míry informovanosti a bez rozdílné (homogenní) produkce. Ve světe dokonalé konkurence také podnikatelé nemůžou ovlivňovat ceny… Již teď je Vám asi odpověď na předešlou otázku jasná. Dokonalá konkurence neexistuje. Je tedy pouze abstrakcí ekonomické teorie a v reálném světě není možné jí najít.
Místo toho se setkáváme s přesným opakem, a to s nedokonalou konkurencí. V souvislosti s tím, se můžete velmi často setkat s tak zvanou monopolistickou konkurencí. Pro takovou konkurenci je charakteristický: volný vstup do odvětví, trh jednoho výrobku s mnoha výrobci, produkt je diferencovaný a ceny různých typů výrobků se mohou lišit. Jedná se o nejjemnější formu nedokonalé konkurence.
obchodní konkurence
Dalším druhem nedokonalé konkurence je oligopol, kde platí opět jiné podmínky. Oligopol je více nedokonalý než monopolistická konkurence. Na trhu je pouze několik výrobců, kteří mají značnou ekonomickou sílu, což brání zájemcům ve vstupu na trh a tím pádem se přistup do odvětí stává značně omezeným.
Pokud mluvíme o monopolu, jedná se o jediného výrobce určitého produktu na trhu, a tedy o absolutní moc nad spotřebitelem. Růst cen je limitován pouze koupěschopností spotřebitelů. Existence monopolů je sice extrémní, ale není nereálná.
Znáte nějaké monopoly? Setkáváte se v životě s nemožností výběru mezi několika prodejci?