Dům

Dřevostavby

Tentopřírodní materiál můžeme najít v jakémkoliv slohu napříč lidskouhistorií, co se týká architektury. Jako vše okolo nás, i dřevostavbyprošly vývojem, než získaly podobu, kterou mají v současnosti.Dřevostavby, které můžeme vidět v dnešní době, mají pevný základ,který vychází z původních dřevěných staveb, vekterých bydleli naši předci.Dřevo, jako stavební prvek, bylo využíváno pro stavby již při prvních osidlování planety. Dochované nálezy těchto stavebních prvků můžeme řadit do těchto kategorií:
· Srubové dřevo
· Kůlové dřevo
· Zemljanka (zemnice), polozemnice
zasněžený srub
Vpozdější době se tento materiál využíval pro stavbu již složitějších domů. Dřevo, jako stavební prvek, nalezneme v minulosti i jako dřevěné opevnění. Kdyžse postupem času vyvíjela architektura, dřevo, jako stavební materiál, bylo nahrazeno kamenem a následně na to i betonem. Dřevo pro stavby se využívalo převážně v horských oblastech pro svoudostupnost. Dodnes se můžeme setkat s těmito původnímisruby, díky kterým se začaly stavět dřevostavby, jak je známe nyní.

Vsoučasnosti můžeme vidět dřevostavby především ve větším měřítku vAmerice, Švýcarsku, Německu, Rakousku, ve Skandinávii. V našírepublice mnoho klasických dřevostaveb nevidíme, ale jedna krásnádřevostavba – srub je postavena ve vesnici LESNICE blízko Zábřehuna Moravě.Je postavena z borovice černé (pinus nigra), která je jednou znejvhodnější pro stavbu tohoto druhu staveb. Počet tohoto druhubydlení se rok od roku zvyšuje.
interiér srubu

Jakjsem již poznamenala, původcem tohoto typu staveb byl srub. Srubovástavba se stavěla nejdříve pomocí kulatin, které se vodorovně vršilyna sebe, později byly kulatiny nahrazeny opracovanými hranoly zedřeva, které spojoval v rozích tesařský spoj. Tyto spoje se postupemčasu vyvíjeli a zdokonalovaly. Mezery mezi kulatinou či hranoly sevyplňovaly nejdříve mechem, hlínou, senem, následovalo vyplňováníovčí vlnou. Nyní se tyto mezery vyplňují speciálními těsnícímimateriály. Bylo velice důležité, aby tyto stavby dokázaly držet teplouvnitř domu. Proto zhruba v 80. letech minulého století začalyvznikat srubové stavby, kde jsou již dvě stěny a prostor mezi nimi jevyplněn tepelnou izolací.


Srubje krásné místo k bydlení, je to jako, kdybychom se vraceli postupněke kořenům.