Nezařazené

NEMUSÍTE NIKAM DALEKO

Jestli jste se jako já ocitli díky stěhování v jiném kraji než dosud, můžete začít hledat, abyste zjistili, co ve svém okolí máte.
A protože já se nacházím na severu, pozvu vás sem.
zapadané květiny
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě: Z písemných pramenů můžeme zjistit, že kostel v Mostě stál už v roce 1258. V roce 1515 vyhořel a v roce 1517 byla zahájena jeho nová výstavba.
Když v roce 1964 byla odklepnuta likvidace města, bylo rozhodnuto o jeho přesunu. Toho se dočkal v roce 1975.
V interiéru je nainstalována expozice gotického a renesančního umění.
Zámek Duchcov: 1642 zámek získal rod pánů z Valdštejna. V poslední čtvrtině 17. století byla navržena nová podoba zámku, ale už v 18. Století byl zámek včetně zahrady znovu upraven.
Největším tahounem pro prohlídku zámku, je fakt, že na sklonku svého života tu pobýval známý svůdník Giacomo Casanova, který tu pracoval jako knihovník.
Benešov nad Ploučnicí:Původně dva samostatné komplexy byly postaveny během 16. století míšeňským rodem Salhausenů. Po Bílé hoře byli ale z Čech vyhoštěni a oba zámky dostaly své vlastníky. Sloužily jen jako letní sídla, později v nich bydleli úředníci. Tím se zámky vyhnuly přestavbám.
Na Dolním zámku se nachází expozice věnovaná životu drobné šlechty na panském sídle, v Horním a zároveň starším je výstava uměleckého řemesla 16. a 17. Století.
dřevěná truhla
Zámek Jezeří: Z původního středověkého hradu byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek. V roce 1649 vyhořel a později byl přestavěn v raně barokním stylu.
Díky postupující těžbě v 60. letech 20. století začal chátrat. V r. 1965 měl být dokonce zbourán.
Zámek byl sice v hodně špatném stavu, ale postupně byl opravován, až v roce 1996 byl zpřístupněn veřejnosti.
V současnosti jej můžete navštívit sami, nebo i s dětmi. Pro ně je tu nejlákavější strašidelné sklepení a pokoj alchymisty.
Dospělé zaujme výstava zvířecích lebek, nebo kočárů, saní a zemědělských strojů.
Zámek Libochovice:Nejvýznamnější barokní památka u nás. 1682-1690 prošel rozsáhlou přestavbou. Postupně projdete obdobím renesance, baroka, rokoka, empíru, až do poloviny minulého století.
Zámek Ploskovice:Původní letní rezidence postavená kolem roku 1720, ale dnešní podobu zámek získal v 2. polovině 19. století. Jedinečná architektura, dobový interiér a sbírka skla, porcelánu a obrazů určitě stojí za výlet.
Zámecký park je koncipován jako malé Versailles.
Druhé patro nabízí stálou expozici ukazující kulturní a společenský život za vlády Habsburků v Čechách.
hradby hradu
Skanzen Zubrnice: Skanzen byl vybudován v letech 1977-1988. Ukázkou jsou dochované přenesené domy především z východní části Českého středohoří.
Dominantu tvoří gotický kostel sv. Máří Magdaleny.
Na zrušeném hřbitově nalezneme ukázku hřbitovních křížů a náhrobků. Na návsi naproti kostelu můžeme obhlédnout přenesenou studnu z roku 1695 ze Střížovic.
Dokonce můžeme navštívit zubrnickou školu z roku 1863.
V severních Čechách je ještě spoustu památek na prohlédnutí, a věřím, že každý si dokáže to své najít.