Byznys

Ubytování V Lokti nad Ohří přímo pod středověkou hradní pevností

Loket je lákavý turistický cíl z několika důvodů. Tím prvním je bezesporu hradní komplex, vystavěný před osmi sty lety z popudu královského majestátu jako styčná příhraniční nedobytná pevnost. Stavitelé využili terénního reliéfu ohybu řeky Ohře se skalnatým útvarem, z něhož je daleký rozhled do okolní krajiny, a který poskytuje dokonalé obranné útočiště a zároveň vydatný zdroj vody pro zásobování hradu i podhradí. Hrad nebyl skutečně dobyt po celých dlouhých čtyři sta let, jeho zkázu a následný úpadek na významu přinesla až třicetiletá válka. Dokázal se sice ubránit husitům, ale o sto let později neodolal bavorským a posléze císařským vojskům a nakonec podlehl i válečnému tažení Švédů, kteří hrad i podhradí vydrancovali.

rytířské brnění

Nejprve sýpka, později vězení s hladomornou a mučidly

Na počátku barokní éry v 18. století, po ničivém požáru, byla část hradního paláce a přilehlé budovy upraveny nejprve pro skladování obilí a posléze jako obávané vězení. Tomuto účelu objekt sloužil více než dvě stě let. Za socialismu byla část hradu zpřístupněna veřejnosti a v roce 1980 byly měšťanské domy v historickém městském jádru vyhlášeny městskou památkovou rezervací. Samotný hradní komplex však postrádal údržbu a značně zchátralý byl po roce 1989 postupně restaurován.

vězeňská koule

Dnes je opět pýchou západočeského regionu spolu s domy na náměstí T. G. Masaryka a v přilehlých uličkách. Ubytování Loket včetně stravování lze zajistit v některém z penzionů a hotelů i mimo hlavní turistickou sezonu, která začíná vždy na konci června. Loket je také významný cíl pro vodáky plující po Ohři, kteří si nenechají ujít příležitost nahlédnout do historie jedné z nejvýznamnějších českých památek, ale míří sem i lidé po značených cyklostezkách a rodiny s dětmi, pro něž je toto výletní místo stejně atraktivní, jako nedaleké Karlovy Vary, Lázně Kynžvart či Mariánské Lázně.